Servicekit dubbelpaket

280 kr

Servicekit för de vanligast förekommande kranarna för dubbelpaket på marknaden. Innehåller delar för 2 flaskkranar plus manifold-kranen.