Servicekit för singelkran

250 kr

Passar de vanligast förekommenade kranarna på markanden