Boltsnap

68 kr

Pistolhake för infästning av utrusning

  • 120mm – Stage, rekommenderas vid användning av torrhandskar
  • 105mm – Stage och manometer
  • 90mm – Long hose
  • 76mm – Backuplampa
Nollställ