Provtryckning

Nu är det dags för provtryckning. Vi samlar in flaskor från folk i närområdet när vi vet vilka som behöver trycka, och samordnar med GasBolaget i Falun. Det är först när vi vet hur många som behöver provtrycka som vi kan ge återkoppling på när och hur lång tid det tar.