En vecka dykresa i hos Colona Divers, Hurghada, Egypten. 

Tre prova-på-dyk och resten fundives med kameran